ESKALÁTORY.CZ - eskalátor

Reklama

VÝTAHY SERVER - o výtazích od A do Z...
ESKALÁTORY.CZ - eskalátor ESKALÁTORY.CZ - čárka

REVIZE ESKALÁTORŮ A TRAVELÁTORŮ

revizeNěkolikráte  ročně se u eskalátorů a travelátorů provádí revize (někdy nazývaná též prohlídka).

Při revizi se konrtolují veškeré bezpečnostní spínače, spínače vstupů madel, spínače poklesu stupňů, spínače napnutí paletových řetězů, nouzových spínačů stop, spínačů napnutí hnacího řetězu, spínačů podlahových krytů, zkoušky nadrychlostí, podrychlostí, měření brzdné dráhy, kontrola napnutí madel, kontrola hnacích řetězů, kontrola napnutí hnacího řemene madel apod.

Revize bývají zaměřeny také na madla (kladky, ložiska, kontrolu vratných ložisek oblouků madel apod.) paletové pásmo (dráhy, palety, stupně, hřebenové desky apod.)paletové řetězy, hnací řetězy madel a hnací řetězy pohonu.

Jednotlivé typy revizí se různě překrývají, nastavení a skladba různých prohlídek se nastavuje právě podle parametrů uvedených v sekci SERVIS ESKALÁTORŮ A TRAVELÁTORŮ...

Reklama

VÝTAHY SERVER - oborový informační server