ESKALÁTORY.CZ - eskalátor

Reklama

VÝTAHY SERVER - o výtazích od A do Z...

Reklama

ESKALÁTORY.CZ - eskalátor ESKALÁTORY.CZ - čárka

SERVIS ESKALÁTORŮ A TRAVELÁTORŮ

servisKaždý dodavatel eskalátoru vydává své vlastní předpisy k údržbě a mazání. Při provádění servisu je na prvním místě také důležité vzít v úvahu umístění eskalátoru (či travelátoru), jeho délku, zdvih a počet hodin provozu za kalendářní rok.

Umístěním zařízení se rozumí například informace zda se jedná o venkovní, nebo vnitřní eskalátor. V případě venkovního provedení se většinou používají zcela jiné mazací prostředky.

Délkou se rozumí celková délka eskalátoru. Ta ovlivňuje dobu mazání i čas potřebný na jeho údržbu.

Zdvihem se rozumí výškový rozdíl mezi dolní a horní částí eskalátoru. Při větším zdvihu jak 6 metrů bývají eskalátory vybaveny bezpečnostní brzdou. V případě plného obsazení pásma pasažéry by provozní brzda nemusela plně pokrýt brzdnou dráhu.

Počet hodin provozu. Podobně jako při používání automobilu musíme vzít v úvahu i množství najetých hodin a rychlost eskalátoru.

Při provádění servisu eskalátoru či travelátoru je hlavně nutné si uvědomit, že se jedná o velice složité zařízení, které stojí přes milion korun, vyžaduje přesné seřízení a velmi pečlivou údržbu včetně mazání. Vždyt například eskalátor o šířce schodu 800 mm má přepravní kapacitu téměř 7.000 osob za hodinu! Výše uvedené faktory pak celkově směřují k úkonům zabezpečujícím maximální spolehlivost tohoto zajímavého zařízení.


Oslovili jsme několik firem zaměřených na servis eskalátorů a tak můžeme alespon orientačně sdělit na které části se nejčastěji zaměřují servisní úkony.

Hnací stanice. Zpravidla je umístěna v horní části eskalátoru a obsahuje motor, převodovku, brzda, hnací řetěz a bezpečnostní brzdu.

Napínací stanice. Většinou je umístěna v dolní části eskalátoru a již z názvu vyplývá, že zde jsou napínací pružiny schodového pásma neboli paletových řetězů.

Schodové pásmo. Sem patří stupně (u eskalátoru), palety (u travelátoru)/, dráhy, vratné oblouky dráhy, spínače poklesu stupňů, antistatické kartáče, monitorovací čidla apod...

Madla. Madla jako taková, veškeré pohonné kladky, ložiska, hnací řemen, hnací řetěz madla, pohonné kolo madla apod...

Balustrády. Tímto slovem se rozumí skleněné výplně bočních madel.

Hřebenové desky. U hřebenů se kontrolují především vzdálenosti a stav. Například nesmí chybět dva zuby vedle sebe apod...

Bezpečnostní spínače. U těch se provádí kontrola seřízení a především funkčnosti.


Mazání eskalátorů.

Mazání částí eskalátorů se provádí dle mazacího plánu výrobce. Velmi záleží na kvalitě a cyklech mazání. Projeví se především na životnosti veškerých pohyblivých částí, zejména paletových a hnacích řetězů. Je bezpodmínečně nutné dodržovat použití maziv předepsaných výrobcem a pravidelně měnit oleje v převodovkách.

Na eskalátorech a travelátorech je používáno několik druhů způsobů mazání:

Mazání ruční se provádí na starších zařízeních, které nejsou vybaveny jiným způsobem mazání. Spočívá v tom, že veškeré řetězy se mažou ručně, poléváním olejem z lahve přes články řetězů.

Mazání spádové funguje tak, že v hnací stanici jsou nádobky na olej, určené pro paletové řetězy, hnací řetěz madla a hnací řetěz pohonu. Nádoby jsou osazeny elektroventily, které jsou ovládány z elektroniky eskalátoru. Po několika hodinách provozu se ventily na několik minut otevřou, olej vytéká do hadiček a mazacích kartáčků, které jsou přímo na článcích řetězů.

Mazání tlakové funguje tak, že eskalátor je osazen olejovým čerpadlem, které dodává pod tlakem olej na určená místa (řetězy, paletové řetězy madel, řetězy pohonů). Používá se většinou u velkých eskalátorů, například v metru. Čerpadlo opět řízeno elektronikou eskalátoru.

V praxi by měl být každý eskalátor a travelátor mazán každý druhý měsíc. Mazání je základ veškerého úspěchu a udržení mobility těchto zařízení.

Reklama

VÝTAHY SERVER - oborový informační server