ESKALÁTORY.CZ - eskalátor

Reklama

VÝTAHY SERVER - o výtazích od A do Z...
ESKALÁTORY.CZ - eskalátor ESKALÁTORY.CZ - čárka

CO JE TO TRAVELÁTOR?

eskalátorTravelátor (pohyblivý chodník) je speciální řetězový dopravník určený pro dopravu osob při vodorovné i šikmé dopravě. Pracuje na principu řetězově propojených článků, které cyklicky obíhají po pevné dráze. Tvoří tak pohyblivý chodník, zpravidla doplněný o přidržovací madlo. Od eskalátoru se liší tím, že mívá menší sklon a dopravní plochy článků v činné poloze netvoří stupně, ale jsou v rovině.

Používají se zejména v dopravních terminálech, nákupních a komerčních střediscích, kulturních zařízeních apod...

V nákupních střediscích se šikmými travelátory bývají nákupní vozíky upraveny tak, aby byly na šikmé ploše travelátoru automaticky zablokovány proti samovolné jízdě dolů.

Nejdelší travelátor v Česku se nachází na pražském letišti v Ruzyni.

Ostatní údaje ...viz CO JE TO ESKALÁTOR?Zdroj: Wikipedie a internet

Reklama

VÝTAHY SERVER - oborový informační server