ESKALÁTORY.CZ - eskalátor

Reklama

VÝTAHY SERVER - o výtazích od A do Z...

Reklama

ESKALÁTORY.CZ - eskalátor ESKALÁTORY.CZ - čárka

NORMY A PRÁVNÍ PŘEDPISY

normyPROVOZ ESKALÁTORŮ a travelátorů (pohyblivých chodníků) se řídí dle nařízení vlády č. 176/2008 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.

BEZPEČNOST ESKALÁTORŮ a travelátorů (pohyb-livých chodníků) se řídí dle ČSN EN 115-1+A1 (274802) a ČSN EN 115-2 (274802).

ÚDRŽBA ESKALÁTORŮ a travelátorů (pohyblivých chodníků), pravidla pro návody pro údržbu je řešena normou ČSN EN 13015+A1 (274090).


Velice důležitá je také skutečnost, že eskalátory a travelátory v České republice NEJSOU VYHRAZENÝM ZAŘÍZENÍM!  (Pro zajímavost na Slovensku tomu tak je...)

Reklama

VÝTAHY SERVER - oborový informační server